Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 48/24

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 14.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora

O TREŚCI

Sygn. akt I Ns 48/24
OGŁOSZENIE
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie r. pr. Moniki Wolskiej-Bryńskiej prowadzącej Kancelarię Radcy Prawnego 95-002 Smardzew, Janów 4P do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu
Antoniego Bylezyńskiego i Piotra Andrzejewskio vel Maciaszczyk
w sprawie z wniosku Macieja Prochowskiego, Anny Sukiennik i Ewy Kwiatkowskiej
z udziałem Antoniego Bylezyńskiego i Piotra Andrzejewskio vel Maciaszczyk
o zezwolenie na złożenie świadczenia pieniężnego do depozytu sądowego.
Pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 14.04.2024