Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 48/24

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 14.03.2024,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych

O TREŚCI

Sygn. akt I Ns 48/24
Ogłoszenie
„Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 12 marca 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 48/24 zezwolił Maciejowi Prochowskiemu, Anie Sukiennik i Ewie Kwiatkowskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 zł (dwa złote) z tytułu kaucji zabezpieczonej hipoteką umowną na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr LD1G/0003748/4, zastrzegając że depozyt może zostać wydany wierzycielom po wykazaniu tożsamości lub ich następcom prawnym po przedłożeniu dokumentów, z których wynikać będzie następstwo prawne”.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 14.04.2024