Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 1011/21

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
I Wydział Cywilny
ul. Bukowa 5a
41-700 Ruda Śląska

Ogłoszenie sądowe

z dnia 14.03.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Hanna Teresa Kopka z domu Ilczuk, córka Czesława i Bronisławy z domu Gajek, zm. w dniu 10 czerwca 2021 roku w Rudzie Śląskiej

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1011/21 toczy się sprawa z wniosku Protegat 1 Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności w Krakowie przy udziale Eugeniusza Kopki, Sebastiana Kopki, Rafała Kopki, Bartosza Kopki, Kazimierza Ilczuka, Mariana Ilczuka, Patryka Fariana, Marcela Fariana, Dominika Rudzińskiego, Macieja Głowocza, Kacpra Nieradki, Dominiki Ilczuk, Julii Sztark, Martyny Ilczuk, Agnieszki Nieradki, Oliwii Nieradki, Aleksandry Ilczuk, Angeliki Galos, Blanki Farian, Grażyny Galos, Wiktorii Kopki, Gminy Ruda Śląska o stwierdzenie nabycia spadku po Hannie Teresie Kopce (Kopka) z domu Ilczuk, córce Czesława i Bronisławy z domu Gajek, urodzonej 28 maja 1962 roku w Rudzie Śląskiej, zmarłej 10 czerwca 2021 roku w Rudzie Śląskiej, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Ruda Śląska. Z informacji posiadanych przez Sąd wynika, że w skład spadku wchodzi dług wobec wnioskodawcy.
Sąd wzywa, aby spadkobiercy Hanny Kopki w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Ruda Śląska
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 14.06.2024