Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: XVIII C 856/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 12.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Miasto Łódź - Zarząd Lokali Miejskich, Anna Klepacz, Tomasz Klepacz, Krzysztof Klepacz, Adrian Klepacz

O TREŚCI

Sygnatura akt XVIII C 856/22

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny w sprawie XVIII C 856/22 z powództwa Miasta Łódź – Zarządu Lokali Miejskich o opróżnienie lokalu mieszkalnego postanowieniem z dnia 6 marca 2024 roku ustanowił kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Renaty Głowackiej (adres korespondencyjny: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny ul. Kopcińskiego 56, 90-932 Łódź) do zastępowania nieznanych z miejsca pobytu Tomasza Klepacza, Krzysztofa Klepacza, Adriana Klepacza w/w sprawie.

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 13.04.2024