Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: II Ns 769/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 12.03.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 769/22 z wniosku Wojciecha Wiśniewskiego - syndyka masy upadłości Elżbiety Sajko-Penciny o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Teresie Sajko-Pencinie, z d. Sajko, c. Jana i Stefanii, zmarłej w dniu 25 grudnia 2021 r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi. Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu
o stwierdzenie nabycia spadku.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 13.06.2024