Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 99/24

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 12.03.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
Kopcińskiego 56
90-032 Łódź
tel. 422012000 -
e-mail: [email protected]

Skład sądu: Asesor Robert Grzelak
Sygnatura akt XVIII Ns 99/24
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

OGŁOSZENIE


W Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt XVIII Ns 99/24 toczy się postępowanie z wniosku BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Jarosławie Szczepańczyku, synu Andrzeja i Bogdany, zmarłym w dniu 22 listopada 2022 roku w Łodzi, ostatnie stale zamieszkałym w Łodzi. Skład spadku nie jest znany. Sąd wzywa niniejszym wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 12.06.2024