Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: II C 357/24

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 11.03.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Magdalena Kubik

O TREŚCI

Sygn. akt II C 357/24
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia, że w sprawie z pozwu Arseniusza Nowika o zapłatę na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Magdaleny Kubik kuratora w osobie Aleksandry Cebulskiej - pracownika II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.
Referendarz sądowy Piotr Parol

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 14.04.2024