Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 3958/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Michała Ślisińskiego

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Eweliny Matusiak pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Michała Ślisińskiego ostatnio zamieszkałego w ul. Wspólna 1/67, 91-464 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa Ententa Collection spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przeciwko Michałowi Ślisińskiemu - o zapłatę 2 180,06 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 3958/23
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 14.04.2024