Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 7901/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: DUNAJ - Finanse spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 7901/23
POSTANOWIENIE
Dnia 26 lutego 2024 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Miłosz Sikora
po rozpoznaniu: 26 lutego 2024 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: DUNAJ - Finanse spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przeciwko pozwanemu: Marianowi Żakowi
w przedmiocie: podjęcia zawieszonego postępowania, wniosku o ustanowienie kuratora
postanawia:
1. Podjąć postępowanie,
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mariana Żaka kuratora w osobie sekretarza sądowego Karoliny Paluszkiewicz;
3. (..).

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 13.04.2024