Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 4540/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Dariusz Tubis

O TREŚCI

Sygnatura akt XVIII 1 Nc 4540/23

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Skopińska Agata pracownik III Wydziału Cywilnego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Dariusza Tubisa ostatnio zamieszkałego w ul. Radwańska 24/4, 90-541 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa Gmina Miast Łódź o zapłatę 290,00 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 4540/23


Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 20.04.2024