Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 7247/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 19.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Eweliny Jaśniewskiej pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Andrii Nosacha ostatnio zamieszkałego w ul. Tomaszewicza 1/35, 94-048 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa o Bank Millennium spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Andrii Nosachowi - o zapłatę 8 564,23 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 7247/23
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 20.04.2024