Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: II Ns 897/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 21.03.2024,
w sprawie: uznanie za zmarłego

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 897/23 z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, o uznanie za zmarłych: Chila vel Chaima Majera Rotsztajn/Rotstein (syna Izraela i Estery, ur. 10 maja 1879 roku w miejscowości Słupia Nowa), Tyli Rotsztajn/Rotstein z domu Brykman/Brikman (córki Lipy Majera i Szprycy z domu Cukier, ur. 17 lipca 1882 roku w miejscowości Słupia Nowa), Pinkusa/Pinkwasa Nuty Rotsztajn/Rotstein (syna Chila i Tyli, ur. 4/17 lutego 1907 roku w miejscowości Słupia Nowa), Mojżesza Rotsztajn/Rotstein (syna Chila i Tyli, ur. 21 września 1907 roku w Łodzi), Srula/Izraela Rotsztajn/Rotstein (syna Chila i Tyli, ur. 15 marca 1911 roku w Łodzi), Cypojry Rotsztajn/Rotstein (córki Chila i Tyli, ur. 19 marca 1917 roku w Łodzi), Arona Dawida Rotsztajn/Rotstein (syna Chila i Tyli, ur. 16 marca 1919 roku w Łodzi), ostatnio przed II wojną światową zamieszkałych w Łodzi, oraz Idy Rotsztajn/Rotstein z domu Ulman/Ullmann (córki Leopolda i Betty, ur. 14 marca 1924 roku na Litwie) i Tyli Rotsztajn/Rotstein (córki Arona i Idy, ur. 4 maja 1947 roku w Niemczech).
Wzywa się zaginionych, aby w terminie trzech miesięcy zgłosili się pod rygorem uznania ich za zmarłych oraz wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionych, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.”

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 22.06.2024