Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 4768/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.03.2024,
w sprawie: inne

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Mikołaja Szczerkowskiego pracownika II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Kacpra Rychtera ostatnio zamieszkałego w ul. Lubeckiego 12/26, 91-403 ŁÓDŹ w sprawie z powództwa o zapłatę 17 741,00 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 4768/23
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 21.04.2024