Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 725/23

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 20.03.2024,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem
w sprawie o sygnaturze akt I Ns 725/23 postępowanie z wniosku Andrzeja Sroczyńskiego, Krzysztofa Sroczyńskiego, Marka Sroczyńskiego i Piotra Sroczyńskiego o stwierdzenie nabycia przez Stanisławę Bałaban z domu Kostrzewską z mocy samego prawa przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej przy ulicy Stefana Cezaka 6 w Zgierzu, województwie łódzkim, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 211 o powierzchni 0,0670 ha, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Nieruchomości pozostają w posiadaniu Andrzeja Sroczyńskiego, Krzysztofa Sroczyńskiego, Marska Sroczyńskiego i Piotra Sroczyńskiego.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności następców prawnych Jana Kostrzewskiego, Janusza Kostrzewskiego (syna Jana i Marii), Zdzisława Kostrzewskiego (syna Jana i Marii) i Marii Rudzkiej (córki Jana i Marii), aby zgłosiły się do tutejszego Sądu i wykazały swoje prawo własności do nieruchomości w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 21.06.2024