Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: II Ns 5/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 20.03.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Karoliny Fijałkowskiej, Tomasza Zduńczyka, Jolanty Śmigiel, Gmina Miasto Łódź, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

O TREŚCI

„Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 5/23 z wniosku Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Zduńczyk, z d. Bystrzyckiej, córce Tadeusza i Heleny, zmarłej w dniu 26 czerwca 2021 r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi. Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”.

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 22.06.2024