Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 567/22

Sąd Rejonowy w Zabrzu
I Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

z dnia 18.03.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu, pod sygn. akt I Ns 567/22, toczy się sprawa z wniosku Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu z udziałem Gminy Zabrze o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Madoń, córce Stanisława i Stefanii, zmarłej 04 lipca 2020 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu.
Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Zabrze
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 22.06.2024