Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 7052/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Anny Lawin

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Eweliny Matusiak pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Anny Lawin ostatnio zamieszkałej w ul. Retkińska 92/15, 94-004 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie przeciwko Annie Lawin - o zapłatę 67 136,00 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 7052/22
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 23.04.2024