Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 7112/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Akademickiego Klubu Karate z siedzibą w Łodzi

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Katarzyny Dąbkowskiej nr wpisu ŁD-1993 (Kancelaria Radcy Prawnego ul. Dr K. Jonschera 3 lok. 8, 91-849 Łódź) do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Akademickiego Klubu Karate z siedzibą w Łodzi, zam. al. Włókniarzy 207, 90-768 ŁÓDŹ.
w sprawie z powództwa o Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przeciwko Akademicki Klub Karate z siedzibą w Łodzi o zapłatę 29 280,00 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 7112/22
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 23.04.2024