Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 4889/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 11.03.2024,
w sprawie: ustalenie prawa własności nieruchomości
Dotyczy: Alior Bank sp. a.

O TREŚCI

Postanowieniem z dnia 11 marca 2024 roku Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śrómieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym-Sekcji Nakazowej postanowił:
ustanowić dla niezanego z miejsca pobytu Bartosza Janeczka, kuratora w osobie Martyny Orzechowskiej;

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 12.04.2024