Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 4990/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 12.03.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Sebastian Walkiewicz

O TREŚCI

Sygnatura akt XVIII 1 Nc 4990/22

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie sekretarza sądowego Michała Zimnowodzkiego do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sebastiana Walkiewicza ostatnio zamieszkałego w Łodzi, ul. Dębowa 8/26, 93-102 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjn z siedzibą we Wrocławiu o zapłatę 1 652,36 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 4990/22


Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 26.04.2024