Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII C 539/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Polska spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie

O TREŚCI

XVIII C 539/23
POSTANOWIENIE
Dnia 4 marca 2024 roku
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: Sędzia Monika Skibińska
po rozpoznaniu: 4 marca 2024 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa: Polska spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie
przeciwko: Jackowi Magnuszewskiemu
o: zapłatę
w przedmiocie: podjęcia postępowania i ustanowienia kuratora
postanawia:
1. podjąć postępowanie;
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego kuratora w osobie Marcina Owczarka –pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi;
3. …;
4. ….

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 26.04.2024