Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 46/23

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.03.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Krystyna Dymecka

O TREŚCI

OGŁOSZENIE


Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach, I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygnaturze akt I Ns 46/23 z wniosku Andrzeja Dymeckiego o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Dymeckiej, córce Stanisława i Marianny, zmarłej w dniu 9 grudnia 2010 roku w Skierniewicach, przed śmiercią zamieszkałej w Bolimowie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności dzieci oraz dalszych zstępnych zmarłego, rodzeństwo oraz zstępnych rodzeństwa, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w postępowaniu, gdyż
w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Miejscowość: Bolimów
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 26.06.2024