Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 128/21

Sąd Rejonowy w Zabrzu
I Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

z dnia 18.03.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu, pod sygn. akt I Ns 128/21, toczy się sprawa z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Alior Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i Gminy Miejskiej Zabrze o stwierdzenie nabycia spadku po Arturze Łukasiku (Łukasiku), synu Bolesława i Marii z domu Ligęza, zmarłym 28 kwietnia 2017 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu.
Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Zabrze
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 25.06.2024