Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1Nc 9269/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 18.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Marek Rudowski

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny Sekcja Nakazowa
Kopcińskiego 56
90-032 Łódź
tel. 422012000 [email protected] Łódź, dnia 18 marca 2024 r.

*$%$XVIII/1/Nc/9269/22*
Skład sądu: Referendarz Maciej Adamczyk
Sygnatura akt XVIII 1 Nc 9269/22
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
al. Kościuszki 107/109
90-928 ŁÓDŹ

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia przesyła w załączeniu ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości przez umieszczenie na okres 1 miesiąca na tablicy ogłoszeń na stronie Sądu jako miejscu pobytu Marka Rudowskiego.
Po upływie wymienionego terminu p r o s z ę o g ł o s z e n i e to z w r ó c i ć Sądowi Rejonowemu z adnotacją co do czasokresu przez który było ono wywieszone.


…………………………………
(Referendarz)
………………………………………….
………………………………………….
(oznaczenie urzędu gminy)

Data …………………………………….
Nr ………………………………………
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Zwracając ogłoszenie zawiadamiam, że było wywieszone od dnia ………….. do dnia …………………
………………………………
(podpis)


Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny Sekcja Nakazowa
Kopcińskiego 56
90-032 Łódź
tel. 422012000 [email protected] Łódź, dnia 18 marca 2024 r.

*$%$XVIII/1/Nc/9269/22*
Skład sądu: Referendarz Maciej Adamczyk
Sygnatura akt XVIII 1 Nc 9269/22
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

OGŁOSZENIE


Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Iwony Kamińskiej pracownika I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marka Rudowskiego ostatnio zamieszkałego w ul. Wilcza 10/1, 90-339 ŁÓDŹ w sprawie z powództwa o zapłatę 3 934,29 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 9269/22Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


…………………………………
(Referendarz)

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 27.04.2024