Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 124/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Credit Agricole Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 124/22
POSTANOWIENIE
Dnia 14 marca 2024 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Agnieszka Kotwińska - Andrzejewska
po rozpoznaniu: 14 marca 2024 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Credit Agricole Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko pozwanemu: Łukaszowi Sztrymer
w przedmiocie: podjęcia postępowania i ustanowienia kuratora
postanawia:
1. (..)
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Łukasza Sztrymer kuratora w osobie sekretarza sądowego Karoliny Paluszkiewicz,
3. (..)

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 26.04.2024