Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: II Ns 164/24

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.03.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: ----

O TREŚCI

„Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. akt II Ns 164/24 z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Łodzi o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Załmanie Zukinie Aleksander, ur. 25 października/7 listopada 1907r. w Łodzi, synu Majera i Frajdli, uznanym za zmarłego na dzień 31 grudnia 1941r.,
- Temerze Krygier z domu Aleksander, ur. 4/16 sierpnia 1893r. w Łodzi, córce Majera i Frajdli, uznanej za zmarła na dzień 31 grudnia 1930r.,
- Ryfce/Rywce Rojzie Aleksander, ur. 8/20 lipca 1898r. w Łodzi, córce Majera i Frajdli, uznanej za zmarłą na dzień 31 grudnia 1930r.,
- Pessie/Pesie Zysli Aleksander, ur. 8/20 września 1896r. w Łodzi, córce Majera i Frajdli, uznanej za zmarłą na dzień 31 grudnia 1930r.
Sąd wzywa niniejszym wszystkich spadkobierców wyżej wymienionych spadkodawców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 26.06.2024