Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 4157/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 12.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Mateusz Mizeria

O TREŚCI

OGŁOSZENIE


Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ostros Marzena pracownika I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Mateusza Mizerii ostatnio zamieszkałego w ul. Piotrkowska 275/21a, 90-457 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie
o zapłatę 2 150,90 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 4157/22Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
…………………………………
(Referendarz)

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.04.2024