Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 4976/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Julii Kociszewskiej

O TREŚCI

Sygnatura akt XVIII 1 Nc 4976/23
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

OGŁOSZENIE


Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Natalii Kajszczak pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Julii Kociszewskiej ostatnio zamieszkałej w ul. Rewolucji 1905 r. 18/3, 90-207 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Julii Kociszewskiej - o zapłatę 13 691,80 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 4976/23


Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.04.2024