Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 417/22

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.03.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Jerzy Tadeusz Tołłoczko

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 417/22 toczy się postępowanie z wniosku Michała Tołłoczko z udziałem Janusza Gauer, Magdaleny Zboromirskiej, Agaty Zboromirskiej i Gminy Miasta Zgierz o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Tadeuszu Tołłoczko, synu Tadeusza i Danuty, PESEL 56091104754, zmarłym w dniu 2 lipca 2011 roku w Zgierzu, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Zgierzu. Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zgierzu I Wydział Cywilny i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Zgierz
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 27.06.2024