Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: VIII Ns 512/23

Sąd Rejonowy w Zabrzu
VIII Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

z dnia 27.03.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: zm. Elżbieta Wiśniewska

O TREŚCI

OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 512/23 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Wiśniewskiej z domu Galik, urodzonej dnia 24 stycznia 1961 roku w Kościanie, córce Stefana i Marianny z domu Bibrowska, zmarłej dnia 12 stycznia 2021 roku w Gliwicach, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu.
Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Zabrze
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 27.04.2024