Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I C 924/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Agnieszka Orzałek, Marek Musialik

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
Dnia, 26 marca 2024 r.
Sygnatura akt I C 924/23

OGŁOSZENIE
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie
Katarzyny Sak
adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny, Łódź al. Kościuszki 107/109;
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Marka Musialika ostatnio zamieszkałego: ul. Łąka 10, 59-700 Łąka
w sprawie z powództwa Agnieszki Ogorzałek
o zapłatę

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Tomasz Kotkowski

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 27.04.2024