Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 3319/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 27.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Bank Millenium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Grzegorz Cieślik

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny Sekcja Nakazowa
Kopcińskiego 56
90-032 Łódź
tel. 422012000 [email protected] Łódź, dnia 22 marca 2024 r.

*$%$XVIII/1/Nc/3319/22*
Skład sądu: Referendarz Maciej Adamczyk
Sygnatura akt XVIII 1 Nc 3319/22
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

OGŁOSZENIE


Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie sekretarza sądowego Katarzyny Sak, do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Grzegorza Cieślika ostatnio zamieszkałego w Łodzi, ul. Kusocińskiego 72/20, 94-054 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa o o zapłatę 3 339,00 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 3319/22Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


…………………………………
(na zarządzenie Referendarza sądowego)

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.04.2024