Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 1026/23

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.02.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Krzysztof Jerzy Jakubowski

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 26 lutego 2024 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 1026/23 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michałowi Zbigniewowi Durańskiemu sporządzenie spisu inwentarza po Krzysztofie Jerzym Jakubowskim, synu Jerzego
i Zofii, zmarłym w dniu 3 października 2023 roku w Dąbkach, przed śmiercią zamieszkałym w Głownie, PESEL 58121514274.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku
lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.04.2024