Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 181/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 27.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Krzysztof McLean

O TREŚCI

Sygnatura akt I Ns 181/22
POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 25 marca 2024 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodnicząca Sędzia Joanna Zawiślak-Jach
po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2024 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku PGNiG Obrót Detaliczny Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przy udziale Mirosława Feliniaka, Anety Feliniak, Krzysztofa McLeana
o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Feliniak
z urzędu

postanawia:
1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Krzysztofa McLeana - kuratora
w osobie Marzeny Ostros, adres korespondencyjny Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi I Wydział Cywilny, Łódź al. Kościuszki 107/109;
2. dokonać publicznie ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, serwisie ebos.pl i lokalu Urzędu Miasta Łodzi o ustanowieniu kuratora przez okres jednego miesiąca z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.04.2024