Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: II Ns 402/23

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
II Wydział Cywilny
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

Ogłoszenie sądowe

z dnia 27.03.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Paweł Wiśniewski

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod sygn. akt II Ns 402/23 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Pawle Wiśniewskim (zm. 01.11.2021 r.), synu Ryszarda i Małgorzaty, ostatnio zamieszkałym w Warszawie-Włochy przy ul. Lechickiej 4 m. 45. Sąd wzywa, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Treść ogłoszenia ważna do: 27.06.2024