Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 234/23

Sąd Rejonowy w Rawiczu
I Wydział Cywilny
ul. Ignacego Buszy 1
63-900 Rawicz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 27.03.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Stefan Wojciech Czajkowski

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Rawiczu I Wydział Cywilny zawiadamia, ze pod sygnaturą akt I Ns 234/23 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Wojciechu Czajkowskim zmarłym 21.08.2020 r. w Rawiczu, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rawiczu.

Wobec odrzucenia spadku przez wszystkich znanych krewnych spadkodawcy, wzywa się osoby roszczące sobie prawa do spadku po wymienionym, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły swoje prawa do spadku, albowiem w przeciwnym razie zostaną pominięte w postanowieniu.

Miejscowość: Rawicz
Województwo: wielkopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 27.06.2024