Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 541/23

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 27.03.2024,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Czesław Rysiewicz, Józef Rysiewicz

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach pod sygnaturą I Ns 541/23 toczy się postępowanie z wniosku Czesława Rysiewicza, Józefy Rysiewicz o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności położonych w Grybowie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie działek: nr 463 o pow. 0,0288 ha, powstałej z działki nr 463, której władającym była Elżbieta Gomułka oraz nr 464/2 o pow. 0,0118 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1G/00077652/7

Sąd wzywa następców prawnych Elżbiety Gomułka oraz wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swoje prawa do przedmiotu postępowania pod rygorem pominięcia.

Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 27.06.2024