Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 8334/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 28.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora

O TREŚCI

1. Podjąć postępowanie,
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Małgorzaty Jętczak kuratora w osobie sekretarza sądowego Aleksandry Cebulskiej;
3. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, w budynku urzędu gminy, właściwego ze względu na ostatni adres zamieszkania pozwanego Małgorzaty Jętczak, budynku Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz dzienniku EBOS.PL, o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu, na okres jednego miesiąca.

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.04.2024