Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 5877/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.03.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Marta Musińska

O TREŚCI

Sygnatura akt XVIII 1 Nc 5877/23
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia przesyła w załączeniu ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości przez umieszczenie na okres 1 miesiąca na tablicy ogłoszeń na stronie Sądu jako miejscu pobytu Marty Musińskiej.
Po upływie wymienionego terminu p r o s z ę o g ł o s z e n i e to z w r ó c i ć Sądowi Rejonowemu z adnotacją co do czasokresu przez który było ono wywieszone.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.04.2024