Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 6361/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Jadwigi Płoszaj

O TREŚCI

OGŁOSZENIE


Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Marzeny Ostros pracownika I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jadwigi Płoszaj ostatnio zamieszkałej w ul. Harcerska 7/30, 91-710 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa o o zapłatę 13 511,27 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 6361/23Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Na zarządzenie Referendarza

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.04.2024