Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 11134/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
III Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 29.03.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Barbara Głowińska

O TREŚCI

Sygnatura akt XVIII 1 Nc 11134/23

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Sylwii Pisarskiej pracownika III Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (adres korespondencyjny Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny, 90-928 Łódź, ul. Kopcińskiego 56)
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Barbary Gołowińskiej ostatnio zamieszkałej w ul. Przełajowa 17/25, 94-045 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa o zapłatę 7 797,20 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 11134/23

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.04.2024