Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 5664/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 24.03.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Sylwia Urbańska

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie sekretarza sądowego Marcina Błaszczyka
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sylwii Urbańskiej ostatnio zamieszkałej w ul. Dąbrowskiego 75/28, 93-271 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa Miasto Łódź- Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi o zapłatę 24 455,18 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 5664/22
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.04.2024