Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 9906/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.03.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Iwona Retych

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Marcina Błaszczyka pracownika III Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Iwony Retych ostatnio zamieszkałej w ul. Armii Krajowej 24/25, 94-040 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa o zapłatę 8 850,00 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 9906/22
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.04.2024