Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: I Ns 1051/23

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.03.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Wiesława Anna Pietrzak

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 25 marca 2024 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 1051/23 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michałowi Durańskiemu Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu sporządzenie spisu inwentarza po Wiesławie Annie Pietrzak z domu Wojtczak, PESEL 52121515129, córce Feliksa i Teresy, zmarłej w dniu 4 czerwca 2022 roku w Zgierzu, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Maszkowicach (gmina Ozorków) pod numerem 37.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.04.2024