Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: I Ns 222/24

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 02.04.2024,
w sprawie: sporządzenie listy wierzytelności

O TREŚCI

Ogłoszenie.
Sygnatura akt I Ns 222/24.
Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 28 marca 2024 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 222/24 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu sporządzenie spisu inwentarza po Janie Zarzecznym, synu Jana i Genowefy, zmarłym w dniu 2 kwietnia 2021 roku w Zgierzu, przed śmiercią zamieszkałym w Ozorkowie.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 02.05.2024