Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 5687/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 02.04.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Aleksandry Natkańskiej pracownika II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Dariusza Pęczaka ostatnio zamieszkałego w ul. Trawiasta 29/3, 91-364 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa o o zapłatę 1 500,00 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 5687/23
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.05.2024