Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 6871/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
III Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 03.04.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Maksym Bieliaiev

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Agnieszki Zamerskiej pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Maksyma Bieliaiev ostatnio zamieszkałego w Al. Piłsudskiego 7/13, 90-368 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa Bank MILLENNIUM spółki akcyjnej w Warszawie przeciwko Maksymowi Bieliaiev - o zapłatę 18 547,46 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 6871/23

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.05.2024