Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 7896-22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 21.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Ihor Maievych

O TREŚCI

Sygnatura akt XVIII 1 Nc 7896/22

OGŁOSZENIE
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Joanny Świderskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Ihor Maievych ostatnio zamieszkałego(ej) w ul. Łanowa 24/33, 91-110 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna w siedzibą we Wrocławiu o zapłatę 8 092,52 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 7896/22

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 06.05.2024