Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 7813/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Paulina De Laurentiis

O TREŚCI

Sygnatura akt XVIII 1 Nc 7813/23

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Bożeny Borzęckiej pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Pauliny De Laurentiis ostatnio zamieszkałej w ul. Kasprzaka 20/20, 91-078 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa PGE Dystrybucja spółki akcyjnej w Lublinie przeciwko Paulinie De Laurentiis - o zapłatę 14 144,00 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 7813/23

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 06.05.2024