Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: /XVIII 1 NC 3940/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
III Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 24.04.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Karolina Kaczmarowicz, Mateusz Kaczmarowicz

O TREŚCI

postanawia:
1. podjąć zawieszone postępowanie;
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Karoliny Kaczmarowicz kuratora
w osobie pracownika sądu Agnieszki Kosmalskiej;
3. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mateusza Kaczmarowicza kuratora w osobie pracownika sądu Agnieszki Kosmalskiej;
4. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, w budynku urzędu gminy, właściwego ze względu na ostatni adres zamieszkania pozwanych, budynku Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz dzienniku EBOS.PL, o ustanowieniu kuratora,
z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu, na okres jednego miesiąca.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 25.05.2024